Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Trại rắn

Tin tức

Một số hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Trại Rắn Đồng Tâm ngày 27.01.1981

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm đơn vị ngày 27.01.1981

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm đơn vị ngày 27.01.1981

( Đại tướng Võ Nguyên Giáp Người đứng thứ nhất phía bên trái. Người đứng phía bên phải là Đại tá Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân Bác sỹ Trần Văn Dược – giám đốc đầu tiên của Trại Rắn Đồng Tâm ).
T.H

Back to Top