Thực phẩm
Cao Trăn/Cao Rắn toàn tính

Bồi bổ cơ thể

Cách dùng

Chưng cách thủy 50 g cao pha với 500ml rượu hoặc mật ong. Uống 15 - 30ml ngày 02 lần sáng chiều