NGHIỆM THU ĐỀ TÀI Ở TRUNG TÂM

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI Ở TRUNG TÂM

NUÔI TRỒNG - NGHIÊN CỨU, Tin tức

Sáng nay, ngày 18.03.2014 Trung Tâm Nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến Dược liệu Cục Hậu Cần Quân Khu 9; Tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “ Khai thác và phát triển nguồn gen Rắn hổ đất và Rắn hổ mang chúa làm nguyên liệu sản xuất thuốc”.

Ảnh: Đồng chí Trung tướng Nguyễn Phương Nam UVTƯ Đảng, Chủ tịch hội đồng ( người đứng phát biểu )

Ảnh: Đồng chí Trung tướng Nguyễn Phương Nam UVTƯ Đảng, Chủ tịch hội đồng ( người đứng phát biểu )

Tham gia hội đồng Khoa học công nghệ để đánh giá kết quả thực hiện nhiêm vụ của đề tài cấp cơ sở có đông chí Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh quân khu 9, và đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc Phòng, Cục hậu Cần Quân Khu 9 cùng với các đơn vị như Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phòng Quân Y Quân khu, Bệnh Viện Quân Y 121, Bệnh Viện Quân Y 120, Trung Tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm Tiền Giang… và tất cả các thành viên nghiên cứu tiến hành đánh giá đề tài.

Ảnh: Kết thúc buổi nghiệm thu

Ảnh: Kết thúc buổi nghiệm thu

Sau khi trình bài của nhóm nghiên cứu và thảo luận. Hội đồng nhất trí đề tài được nghiệm thu cấp sơ sở: đạt; hoàn chỉnh lại một số chi tiết nhỏ để nghiệm thu lên cấp bộ
T.H

Back to Top