Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ đội hải quân tuần tra trên biển. Ảnh: Minh Trường.
Bộ đội hải quân tuần tra trên biển. Ảnh: Minh Trường.

Điều 1
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
“Điều 11. Chức vụ của sĩ quan
1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan gồm có:
a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
b) Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;
c) Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng cục trưởng, Chính ủy Tổng cục;
d) Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng;
đ) Tư lệnh Quân đoàn, Chính ủy Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng, Chính ủy Binh chủng; Tư lệnh Vùng Hải quân, Chính ủy Vùng Hải quân;
e) Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh), Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh;
g) Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Lữ đoàn;
h) Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện), Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;
i) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn;
k) Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội;
1) Trung đội trưởng.
2. Chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định; chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm e, g, h, i, k và 1 khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định”.
2. Sửa đổi khoản 3 Điều 13 như sau:
“3. Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại các điểm đ, e, g, h, i, k và 1 khoản 1 Điều 11 của Luật này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều này”.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
“Điều 15. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan
1. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được quy định như sau:
a) Đại tướng:
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;
b) Thượng tướng, Đô đốc Hải quân:
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, Đô đốc Hải quân không quá sáu;
Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: mỗi chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng không quá ba;
Giám đốc, Chính ủy Học viện Quốc phòng;
c) Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân:
Tư lệnh, Chính ủy: Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng cục trưởng, Chính ủy Tổng cục; Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ;
Tư lệnh, Chính ủy Bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát biển Việt Nam;
Giám đốc, Chính ủy các học viện: Lục quân, Chính trị, Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Quân y;
Hiệu trưởng, Chính ủy các trường sĩ quan: Lục quân I, Lục quân II, Chính trị;
Phó giám đốc Học viện Quốc phòng có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng không quá ba; Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng là một;
Cục trưởng các cục: Tác chiến, Quân huấn, Quân lực, Dân quân tự vệ, Tổ chức, Cán bộ, Tuyên huấn, Nhà trường, Tác chiến điện tử, Công nghệ thông tin, Cứu hộ – Cứu nạn, Đối ngoại;
Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương – Văn phòng Bộ Quốc phòng;
Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng;
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108;
d) Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân:
Tư lệnh, Chính ủy: Quân đoàn, Binh chủng, Vùng Hải quân, Vùng Cảnh sát biển;
Cục trưởng các cục: Bảo vệ an ninh Quân đội, Khoa học quân sự, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quân y, Điều tra hình sự, Tiêu chuẩn – Đo lường “Chất lượng, Dân vận, Chính sách, Kinh tế, Cơ yếu, Doanh trại, Quản lý công nghệ, Bản đồ, Quân nhu, Xăng dầu, Vận tải, Quân khí, Xe – Máy, Kỹ thuật binh chủng, Huấn luyện – Đào tạo, Phòng không Lục quân, Trinh sát, Phòng chống ma túy, Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã; các cục 11, 12, 16, 25 và 71;
Viện trưởng: Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện 26, Viện 70;
Giám đốc, Chính ủy các học viện: Phòng không – Không quân, Hải quân, Biên phòng, Khoa học quân sự;
Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã;
Tư lệnh các Binh đoàn Quốc phòng – Kinh tế: 11, 12, 15, l6 và 18;
Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Chủ nhiệm Chính trị: Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Học viện Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; Cục trưởng Cục Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị;
Một Phó Tham mưu trưởng là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng;
Một Phó Chủ nhiệm Chính trị là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng;
Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân;
Giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội;
Tổng Giám đốc, một Phó Tổng Giám đốc là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga;
Giám đốc: Bệnh viện 175, Bệnh viện 103, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Bỏng quốc gia;
Chủ nhiệm các khoa thuộc Học viện Quốc phòng: Lý luận Mác – Lê-nin; Công tác Đảng, công tác chính trị; Chiến lược; Chiến dịch;
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị;
Chức vụ cấp phó của cấp trưởng quy định tại điểm c khoản này có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng, số lượng như sau: của Chính ủy là một; của Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng cục trưởng, Tư lệnh Quân khu không quá bốn; của Tư lệnh Quân chủng không quá sáu; của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng không quá năm; của Cục trưởng Cục Tác chiến, Cục Quân huấn không quá ba; của Giám đốc Học viện Lục quân, Học viện Chính trị, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hậu cần, Học viện Quân y không quá ba; của Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân I, Trường Sĩ quan Lục quân II, Trường Sĩ quan Chính trị không quá ba; của Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng không quá ba; của Cục trưởng Cục Quân lực, Cục Dân quân tự vệ, Cục Tổ chức, Cục Cán bộ, Cục Tuyên huấn, Cục Nhà trường, Cục Tác chiến điện tử, Cục Công nghệ thông tin, Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Cục Đối ngoại, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương – Văn phòng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng không quá hai; của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một;
đ) Đại tá:
Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh;
Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Lữ đoàn;
e) Thượng tá:
Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;
g) Trung tá:
Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn;
h) Thiếu tá:
Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội;
i) Đại úy:
Trung đội trưởng.
2. Phó Chủ nhiệm và ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương có cấp bậc quân hàm cấp tướng thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
3. Sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái, là ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng; sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng; sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái có chức vụ cao hơn được thăng quân hàm cấp tướng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
4. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
5. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tá, cấp úy còn lại do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định”.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ
1. Sĩ quan tại ngũ được thăng quân hàm khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 của Luật này;
b) Cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;
c) Đủ thời hạn xét thăng quân hàm quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Thời hạn xét thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ được quy định như sau:
Thiếu úy lên Trung úy: 2 năm;
Trung úy lên Thượng úy: 3 năm;
Thượng úy lên Đại úy: 3 năm;
Đại úy lên Thiếu tá: 4 năm;
Thiếu tá lên Trung tá: 4 năm;
Trung tá lên Thượng tá: 4 năm;
Thượng tá lên Đại tá: 4 năm;
Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;
Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;
Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;
Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng tối thiểu là 4 năm;
Thời gian sĩ quan học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm.
3. Tuổi của sĩ quan tại ngũ xét thăng quân hàm từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57, trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.
4. Sĩ quan tại ngũ lập thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm”.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:
“Điều 25. Thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan
1. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, phong, thăng, giáng, tước quân hàm đối với sĩ quan được quy định như sau:
a) Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, Chuẩn Đô đốc, Phó Đô đốc, Đô đốc Hải quân;
b) Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng; Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Giám đốc, Chính ủy Học viện Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng cục trưởng, Chính ủy Tổng cục; Tư lệnh, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Tư lệnh, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ và các chức vụ khác theo quy định của cấp có thẩm quyền;
c) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ và phong, thăng, giáng, tước các cấp bậc quân hàm còn lại và nâng lương sĩ quan;
d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ thuộc ngành Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án trong quân đội được thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm đến chức vụ nào thì có quyền miễn nhiệm, cách chức, giáng chức, quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, điều động, biệt phái, giao chức vụ thấp hơn, cho thôi phục vụ tại ngũ, chuyển ngạch và giải ngạch sĩ quan dự bị đến chức vụ đó”.
6. Bổ sung Điều 25a vào Điều 25 như sau:
“Điều 25a. Trình tự thủ tục phong, thăng, giáng, tước quân hàm đối với sĩ quan
1. Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, Chuẩn Đô đốc, Phó Đô đốc, Đô đốc Hải quân.
Việc thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng của sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
2. Trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan cấp tá, cấp úy và nâng lương sĩ quan do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định”.
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 7 Điều 31 như sau:
“1. Chế độ tiền lương và phụ cấp do Chính phủ quy định; bảng lương của sĩ quan được tính theo chức vụ, chức danh đảm nhiệm và cấp bậc quân hàm phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt; phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ. Sĩ quan được hưởng phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và phụ cấp, trợ cấp có tính chất đặc thù quân sự”.
“7. Được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật”.
Điều 2
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
Các quy định về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có quân hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ thời điểm Luật này được công bố.
Điều 3
Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.
……………………………
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014.

T.H (Sưu Tầm)

148 Trả lời “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

 1. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend
  your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal.
  I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered
  shiny transparent concept

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new
  website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat
  if you can’t.

  Keep up the good work!

 2. Знаете ли вы?
  Старейшую в России организацию реставраторов велено было выселить и уплотнить.
  Хотя ареал белизского геккона состоит из нескольких крохотных островов, IUCN не считает его раздробленным.
  Новый вид пауков-скакунов был назван по имени писателя в честь юбилея его самой известной книги о гусенице.
  Русские мечтали о шапке-невидимке, а древние греки — о кольце невидимости.
  100-летний ветеран внёс уникальный вклад в борьбу со смертельной угрозой.

  [url=http://arbeca.net/]arbeca[/url]

 3. Nice blog here! Also your site loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 4. купить набір фитнес резинку
  купить резинку для фитнеса
  харьков
  резинки для фитнеса черновцы

  резиновая петля для тренировок ps 4051 yellow
  резинка для фитнеса купить укр

  fitnesrezinkaa

  Ꮋere iѕ mү web ste :: резинки для фитнеса
  оригинал (project1009827.turbo.site)

 5. When I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any approach you may take away me from that service? Thanks!

 6. Can I just say what a aid to seek out someone who really knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to deliver an issue to light and make it important. Extra people need to read this and understand this aspect of the story. I cant imagine youre no more well-liked since you positively have the gift.

 7. I抎 should check with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from reading a submit that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 8. Can I just say what a aid to search out someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know how you can bring an issue to mild and make it important. More individuals have to learn this and understand this side of the story. I cant believe youre no more well-liked because you positively have the gift.

 9. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing concern with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 10. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers
  made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 11. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one
  and i was just curious if you get a lot of spam responses?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything
  you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 12. Hey there! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when browsing from my apple iphone. I’m
  trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.
  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

 13. Hi friends, how is everything, and what you desire to say concerning this paragraph, in my view its truly awesome in support of me.

 14. Definitely consider that that you stated. Your favorite
  reason appeared to be on the net the simplest factor to keep in mind of.
  I say to you, I definitely get annoyed at the same
  time as people consider worries that they just do not recognise about.

  You managed to hit the nail upon the highest and also
  defined out the whole thing with no need side effect , people can take
  a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 15. These are really wonderful ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some fastidious factors here.
  Any way keep up wrinting.

 16. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out
  loads. I hope to give a contribution & aid different customers like its helped
  me. Great job.

 17. I got this web site from my pal who shared with me concerning this web page and now this
  time I am browsing this site and reading very informative posts at this place.

 18. Having read this I thought it was very enlightening.
  I appreciate you spending some time and effort to put this information together.
  I once again find myself personally spending a
  significant amount of time both reading and posting
  comments. But so what, it was still worth it!

 19. Hi there, this weekend is pleasant in support of me, because this moment i am reading this impressive educational paragraph here at my house.

 20. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like
  this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to
  your new updates.

 21. Do you have a spam problem on this website; I also am
  a blogger, and I was curious about your situation; many of us
  have created some nice methods and we are looking to
  trade techniques with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

 22. Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person’s blog link on your page
  at proper place and other person will also do same for you.

 23. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the info you present here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my
  phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, very good site!

 24. obviously like your web site but you have to test the spelling on quite a few of
  your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the truth nevertheless I will surely come again again.

 25. Hi there Dear, are you in fact visiting this website on a regular basis, if so then you will without doubt take nice experience.

 26. I’m not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow for
  me. Is anyone else having this problem or is it a
  issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 27. My relatives every time say that I am killing my time here at web,
  but I know I am getting experience daily by reading thes good content.

 28. fantastic publish, very informative. I ponder why the
  opposite experts of this sector don’t realize this. You must continue
  your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base
  already!

 29. wonderful issues altogether, you simply gained
  a new reader. What may you suggest about
  your publish that you made a few days in the past? Any certain?

 30. Great site you have here but I was curious if you knew of any user discussion forums
  that cover the same topics talked about here? I’d really
  like to be a part of community where I can get comments from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Bless you!

 31. I do not even know how I ended up right here, but I believed this post was great.
  I do not understand who you are however definitely you are going to
  a well-known blogger if you happen to are not already.
  Cheers!

 32. Really when someone doesn’t know after that its up to
  other people that they will assist, so here it happens.

 33. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.

  Please let me know where you got your design. With thanks

 34. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Great blog and great design.

 35. Have you ever considered about adding a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything.

  However just imagine if you added some great photos or videos to give your
  posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics
  and video clips, this blog could undeniably be one
  of the very best in its niche. Wonderful blog!

 36. I’m curious to find out what blog platform you’re working with?
  I’m having some small security problems with my
  latest site and I’d like to find something more safe.
  Do you have any recommendations?

 37. I like the helpful info you provide for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check once more here frequently.
  I am quite certain I’ll be told a lot of new stuff right right here!

  Best of luck for the following!

 38. I absolutely love your blog.. Great colors & theme. Did you make this web site yourself?
  Please reply back as I’m wanting to create my very own blog and want to find out where you got this from or exactly what the theme is named.
  Appreciate it!

 39. Fine way of telling, and good article to obtain facts regarding my presentation topic, which i am going to convey in college.

 40. If you let yourself be bullied because of your opponent you’ll completely drain the stack you have earned by far.
  You can be a higher roller and play for big bucks or you can begin small and turn a little money in a big bankroll.
  Prior to playing any mobile bandar taruhan poker it really is a wise decision to understand how much your cellphone operator
  charges for bandwith for each and every megabyte.

 41. Please let me know if you’re looking for a article author for your site.

  You have some really good posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love
  to write some content for your blog in exchange for a link
  back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
  Thank you!

 42. I love looking through an article that can make people think.
  Also, thank you for allowing for me to comment!

 43. Thanks designed for sharing such a fastidious thinking, post is nice,
  thats why i have read it completely

 44. This excellent website truly has all of the information and
  facts I wanted concerning this subject and didn’t know who to
  ask.

 45. It’s fantastic that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from
  our argument made here.

 46. You can use you got it whenever and wherever you please; whether it is for any short bike journey to work, an outing teaching the children to find out to ride their bikes,
  or perhaps a more adventurous downhill mtb adventure.
  If there is a preference for the game is the fact that famous for competitive play,
  then there’s a strong chance that you could turned into
  a professional gamer within it and make money for competing against others.
  They can be a good help that one could have if you want to buy one watch that you will use in sports.

  Here is my web-site: esports sbobet apk

 47. I do not even know the way I ended up here, but I believed
  this put up was once great. I do not understand who you might be however definitely you’re
  going to a famous blogger should you are not already.
  Cheers!

 48. Hi there, yes this piece of writing is in fact good and I have learned lot of
  things from it about blogging. thanks.

 49. I will immediately snatch your rss feed as I can’t to find your email subscription link or e-newsletter
  service. Do you’ve any? Kindly allow me recognise so that I could subscribe.

  Thanks.

 50. The remove doesn’t get any further realist feeling, and also the landings can only be describe as
  breathtaking. When people camp, they crouch so if you’re
  walking into a camping spot keep your aim as a result
  of kill them before they kill you. Both of these factors really should
  remain visible as being real positives.

 51. I must thank you for the efforts you have put in writing this site.
  I am hoping to view the same high-grade blog posts from you
  later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now
  😉

 52. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site offered us with useful information to work on. You’ve performed an impressive task and our entire community will be grateful to you.

 53. Hi there Dear, are you really visiting this site on a regular basis, if so after that you will definitely obtain nice know-how.

 54. This brings you to definitely every one of the computer code for your website –
  if this describes the first time seeing this page please don’t be put off.

  5) Traditional supplement plans usually do not vary in coverage, nevertheless they may vary
  drastically in cost. Give them proofs that you are an expert within your niche and that you are the
  best person to work with if they’re needing services
  or products that you just sell.

 55. Hey I am so thrilled I found your blog, I really found you by mistake, while I was searching on Aol for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say thanks for a
  marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  a lot more, Please do keep up the excellent work.

 56. Ahaa, its good dialogue regarding this post here at
  this blog, I have read all that, so now me also commenting here.

 57. What’s up to every body, it’s my first visit of this blog; this blog consists of remarkable and actually fine material designed for readers.

 58. Hello mates, good piece of writing and nice urging commented at
  this place, I am really enjoying by these.

 59. It’s difficult to find educated people in this particular subject, however, you sound like you know what you’re talking
  about! Thanks

 60. Hello, i believe that i saw you visited my website so i got here to go back the desire?.I’m trying to find things to enhance my web site!I assume its adequate to make use of some of your ideas!!

 61. If some one desires expert view on the topic of blogging and
  site-building then i suggest him/her to pay
  a quick visit this webpage, Keep up the good job.

 62. Hi friends, fastidious article and good urging commented at this place, I am in fact enjoying
  by these.

 63. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll
  just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying
  your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m
  still new to everything. Do you have any recommendations for inexperienced blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 64. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll
  try to get the hang of it!

 65. hello!,I love your writing very a lot! proportion we keep up a correspondence more approximately your article on AOL?
  I need an expert on this house to unravel my problem.

  Maybe that’s you! Having a look ahead to see you.

 66. Hi would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this
  blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a
  fair price? Thanks, I appreciate it!

 67. It’s remarkable to pay a quick visit this website and reading the views of all mates
  regarding this piece of writing, while I am also zealous of
  getting experience.

 68. Hello there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some
  of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it
  and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 69. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get four e-mails with the same
  comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Cheers!

 70. It is the best time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this
  post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring to this article.

  I wish to read even more things about it!

 71. It’s perfect time to make some plans for the future and
  it is time to be happy. I’ve read this post and if
  I could I wish to suggest you some interesting things or tips.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 72. Excellent blog here! Also your site loads up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link
  to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 73. For latest news you have to go to see world-wide-web and on web I
  found this website as a most excellent website for most recent updates.

  Visit my page – Stacey

 74. Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all significant infos.
  I would like to look more posts like this .

 75. Thank you, I’ve recently been looking for info approximately this subject for ages and
  yours is the greatest I’ve found out so far. But, what
  about the bottom line? Are you sure in regards to the supply?

 76. I am no longer certain where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time studying much more or figuring out more.
  Thanks for great information I used to be searching for this info for my mission.

 77. For the reason that the admin of this web page is working, no hesitation very soon it will be famous,
  due to its quality contents.

 78. I was curious if you ever considered changing the layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 79. I am sure this post has touched all the internet users,
  its really really pleasant piece of writing on building up new web
  site.

 80. I just could not leave your website before suggesting that I extremely loved
  the standard info a person supply in your visitors?
  Is gonna be back ceaselessly to investigate cross-check new
  posts

 81. Thank you for the good writeup. It in truth used to be a enjoyment account it.
  Look complex to far introduced agreeable from you!
  By the way, how could we keep up a correspondence?

 82. I really love your website.. Very nice colors & theme.
  Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m
  looking to create my own site and would like to learn where
  you got this from or just what the theme is named.
  Thanks!

 83. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand.

  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward
  for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 84. Greetings! Very useful advice within this article! It’s the little changes that will make the most significant changes.
  Thanks a lot for sharing!

 85. Excellent blog here! Also your website loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 86. If you desire to increase your familiarity just keep visiting this site and be updated with the most recent information posted here.

 87. Greetings from California! I’m bored at work so I decided to browse
  your blog on my iphone during lunch break. I really like
  the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!

 88. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to
  be running off the screen in Ie. I’m not sure if this
  is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the problem
  solved soon. Many thanks

 89. Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems
  different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 90. I believe this is one of the so much significant information for me.
  And i’m happy reading your article. However should observation on some normal issues, The web
  site taste is wonderful, the articles is in reality nice : D.

  Good job, cheers

 91. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;
  ) I’m going to come back once again since I book marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to help others.

 92. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
  It will always be useful to read articles from other writers and practice something from other websites.

 93. joint personal loans online [url=https://personalloans02.com]personalloans02.com[/url] which bank is the best for personal loans.
  best online casino no deposit bonus [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]onlinecasinonodeposit002.com[/url] online casino real money ny.

 94. personal loans for low income [url=https://personalloans02.com]personalloans02.com[/url] best credit unions for personal loans.
  online free casino games [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]www.onlinecasinonodeposit002.com[/url] online casino no deposit bonus no download instant play.

 95. This is a very sharp post. Thankyou for posting this surprising article.

  [url=https://sites.google.com/view/xbody-bucuresti-ems-fitness/]xbody[/url]

 96. pre approved personal loans bad credit [url=https://personalloans02.com]www.personalloans02.com[/url] huntington bank personal loans.
  10 best casino online [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]www.onlinecasinonodeposit002.com[/url] free online casino slot games.

 97. joint personal loans bad credit [url=https://personalloans02.com]https://personalloans02.com[/url] credit karma personal loans.
  online casino reviews 1 site for best online casinos [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]https://onlinecasinonodeposit002.com[/url] online casino no deposit required uk.

 98. best personal loans with bad credit [url=https://personalloans02.com]https://www.personalloans02.com[/url] discover personal loans calculator.
  play casino games online for real money [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]onlinecasinonodeposit002.com[/url] online casino promotions no deposit.

 99. bank of america loans personal [url=https://personalloans02.com]personalloans02.com[/url] onemain financial personal loans.
  online casino games real money usa [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]https://onlinecasinonodeposit002.com[/url] play casino games online for.

 100. personal loans for people on disability benefits [url=https://personalloans02.com]https://www.personalloans02.com[/url] small personal loans near me.
  best online casino bonuses in the uk [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]onlinecasinonodeposit002.com[/url] play online casino games.

 101. It is perfect time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest
  you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 102. does quicken loans do personal loans [url=https://personalloans02.com]https://personalloans02.com[/url] chase personal loans rates.
  online casino real money free spins [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]https://www.onlinecasinonodeposit002.com[/url] online casino free money no deposit.

 103. upgrade personal loans reviews [url=https://personalloans02.com]personalloans02.com[/url] top personal loans for bad credit.
  free online casino canada [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]https://www.onlinecasinonodeposit002.com[/url] online casino free bet no deposit.

 104. I believe everything said was very logical. However, think on this,
  what if you wrote a catchier title? I am not saying your information isn’t solid., however
  what if you added a post title that makes people want
  more? I mean Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam – Trại rắn Đồng Tâm
  is a little plain. You might look at Yahoo’s front page and watch how
  they create news headlines to grab viewers to click. You might add a
  video or a related picture or two to grab readers excited about
  everything’ve got to say. Just my opinion, it might bring
  your posts a little livelier.

 105. world finance loans personal [url=https://personalloans02.com]https://personalloans02.com[/url] personal loans debt consolidation.
  free online casino games canada [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]www.onlinecasinonodeposit002.com[/url] empire casino play online.

 106. personal loans reddit [url=https://personalloans02.com]https://www.personalloans02.com[/url] short term personal loans.
  best online casino new zealand [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]https://onlinecasinonodeposit002.com[/url] online casino no deposit bonus mobile.

 107. Thanks for finally writing about > Sửa đổi, bổ sung một
  số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam – Trại rắn Đồng Tâm
  < Loved it!

 108. personal loans bad credit online [url=https://personalloans02.com]www.personalloans02.com[/url] does chase offer personal loans.
  vegas world free online casino games [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]https://www.onlinecasinonodeposit002.com[/url] hollywood casino online slots.

 109. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come
  across a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt,
  you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough
  people are speaking intelligently about. I’m very
  happy that I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

 110. I blog often and I truly appreciate your information. Your article has truly peaked
  my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information about once a
  week. I opted in for your Feed too.

 111. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!

 112. I like what you guys tend to be up too.
  This type of clever work and coverage! Keep
  up the very good works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 113. Hello, I think your blog might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, fantastic blog!

 114. personal loans with fair credit [url=https://personalloans02.com]https://www.personalloans02.com[/url] personal loans for good credit.
  play casino online nj [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]www.onlinecasinonodeposit002.com[/url] play casino games online free.

 115. does capital one offer personal loans [url=https://personalloans02.com]https://www.personalloans02.com[/url] veterans personal loans.
  online casino games for real money [url=https://onlinecasinonodeposit002.com]https://www.onlinecasinonodeposit002.com[/url] free online casino slot games.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.