Tết Trung thu ở Trại rắn Đồng Tâm

Tết Trung thu ở Trại rắn Đồng Tâm

Tin tức

Ngày 18.9 đơn vị tổ chức đêm Trung Thu cho các cháu con em của đơn vị và thiếu nhi ở địa phương nơi đóng quân.
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ – Chính trị viên Đại tá Nguyễn Thành Tứ tuyên bố khai mạc và đọc thư Chủ tịch nước gửi cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, tiếp theo là phần biểu dương và khen thưởng cho các cháu con em của đơn vị có thành tích cao trong tập của năm vừa qua. Sau đó là phần vui chơi của tất cả các cháu con em của đơn vị và nơi khu vực đóng quân có hàng trăm em tham dự.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thành Tứ Bí thư Đảng uỷ - Chính trị viên tuyên bố khai mạc và đọc thư Chủ tịch nước gửi cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu,

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thành Tứ Bí thư Đảng uỷ – Chính trị viên tuyên bố khai mạc và đọc thư Chủ tịch nước gửi cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu,

Các cháu tham gia văn nghệ

Tặng quà cho các cháu

Tặng quà cho các cháu

Tặng quà cho các cháu

Các cháu xem văn nghệ

Các cháu xem văn nghệ

Các cháu vui chơi

Các cháu vui chơi

T.H

Back to Top