Trại rắn Đồng Tâm

Trung Tâm nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến dược liệu - Cục Hậu cần - Quân khu 9 / Trại rắn Đồng Tâm được thành lập ngày 27/10/1977

Hình ảnh Trại rắn Đồng Tâm 1-Tiền Giang

Hình ảnh Trại rắn Đồng Tâm 1-Tiền Giang

Gia đình nhà Thiên nga  có thêm 05 thành viên trong mùa dịch Covid 19

Gia đình nhà Thiên nga có thêm 05 thành viên trong mùa dịch Covid 19

 


Tin liên quan