Thuốc
Kem bôi da Cobratoxan
Mã sản phẩm: TY-001
Là sản phẩm từ đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, với nguồn nguyên liệu quý từ nọc rắn hổ. Qua thời gia...