Trại rắn Đồng Tâm

Trung Tâm nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến dược liệu - Cục Hậu cần - Quân khu 9 / Trại rắn Đồng Tâm được thành lập ngày 27/10/1977

HÌNH ẢNH TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM 1 - TIỀN GIANG

HÌNH ẢNH TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM 1 - TIỀN GIANG

Một số hình ảnh tại Trại rắn Đồng Tâm - Tiền Giang

 

1_c___ng_v__o_ba2d2.JPG

CỔNG CHÍNH TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM 1 - TIỀN GIANG

2_b__i_xe_b7494.jpg

 

 

BÃI ĐỖ XE Ô TÔ

2__b___i______u_xe_3f16b.jpg

3_c___ng_v__o_khu_tham_quan_fd537.jpg

 

CỔNG KHU BẢO TỒN

3___c___ng_so__t_v___tham_quan_e0dc8.jpg

3__ch___p_l__u_ni___m_c___ng_v__o_tham_quan_600cb.jpg

CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI CỔNG KHU BẢO TỒN

 

 

 

 

4_b__n_trong_nh___chi___u_phim_t___li___u_v___qu___y_tr__ng_b__y__b__n_s___n_ph___m_dffe6.jpg

Nhà chiếu phim tư liệu

6_h_____ng_d___n_vi__n__d___n___o__n_di_tham_quan_70a1e.JPG

HƯỚNG DẪN KHÁCH THAM QUAN

 

 

 

 

4__qu___y_b__n_s___n_ph___m_50c42.jpg

Quầy bán sản phẩm Trại rắn

5_______i_di___n_l__nh______o_c__c_l____h__nh__c__ng_ty_tour__ch___p_h__nh_l__u_ni___m_v___i_bi___u_t_____ng_r___n_3185a.jpg

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÁC CÔNG TY DU LỊCH CHỤP ẢNH LƯU NIỆM VỚI BAN GIÁM ĐỐC TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM

5_bi___u_t_____ng_r___n_c29d5.jpg

 

 

7__h___m_nu__i_r___n_l___c_faa0c.jpg

7__h___m_nu__i_r___n_h____l__i_e550c.JPG

7_h___m_nu__i_c__c_lo___i_r___n_06f78.jpg

8__khu_nu__i_chim_b__n_t____nhi__n_cc3fe.jpg​​

KHU NUÔI CHIM BÁN TỰ NHIÊN

 

 

8_khu_nu__i_chim_b__n_t____nhi__n_5ec46.JPG

10__chu___ng_chim_c__ng_e26a8.jpg

10_h____nu__i_chim_thi__n_nga_5b589.jpg

11_nh___b___o_t__ng_r___n_05a3e.JPG

 

 

 

 

 

11__b___ng_x__c_l___p_k____l___c_guiness_133dd.JPG

12__nh___vui_choi_cho_thi___u_nhi_01f52.JPG

 

12_nh___vui_ch__i__thi___u_nhi_c00c9.jpg

NHÀ VUI CHƠI THIẾU NHI PHỤ VỤ DU KHÁCH NHÍ

xem_h________ng_d____ng_qua_k__nh_c_____ng_l___c_2538b.jpg

QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỒ ĐÔNG DƯƠNG QUA KÍNH CƯỜNG LỰC

14_khoa___i___u_tr____r___n_c___m_40854.JPG

KHOA ĐIỀU TRỊ RẮN CẮN

 

 


Tin liên quan