Trại rắn Đồng Tâm

Trung Tâm nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến dược liệu - Cục Hậu cần - Quân khu 9 / Trại rắn Đồng Tâm được thành lập ngày 27/10/1977

HÌNH ẢNH TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM 2 - PHÚ QUỐC

HÌNH ẢNH TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM 2 - PHÚ QUỐC

Một số hình ảnh Trại rắn Đồng Tâm - Phú Quốc

Nhà chiếu phim tư liệu

Bãi đỗ xe

Quầy bán các sản phẩm Trại rắn

 

 

Hướng dẫn đoàn tham quan

Các đoàn khách đến tham quan

4_du_kh__ch_ch___p_h__nh_v___i_bi___u_t_____ng_r___n_633a9.jpg
Khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm

8__ch___p_h__nh_v___i_tr__n_9fce2.jpg

7__tr__i_nghi___m_8d9fc.jpg

7_kh__ch_qu___c_t____ch___p_h__nh_tr__i_nghi___m_afe43.jpg

6__tr___i_nghi___m_ch___p_h__nh_v___i_r___n_9b119.jpg

8_du_kh__ch_ch___p_h__nh_v___i_tr__n_a0af5.jpg

9___tham_quan_h____r___n_c6038.jpg

 

 

9_r___n_h____ch__a_d8284.jpg

Rắn hổ mang chúa (King Cobra)

11__su___i_d___438cc.jpg

Dòng suối đá trong khuôn viên Trại rắn

9__r___n_h____ch__a_cc42e.jpg

Rắn hổ mang chúa (King Cobra)

10_tr__n_nu__i_trong__m__i_tr_____ng_b__n_t____nhi__n_bb0cd.jpg

 


Tin liên quan