Trại rắn Đồng Tâm

Trung Tâm nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến dược liệu - Cục Hậu cần - Quân khu 9 / Trại rắn Đồng Tâm được thành lập ngày 27/10/1977

Trại Rắn Đồng Tâm (p.1) : Chăm rắn còn hơn chăm em bé !!!

Trại Rắn Đồng Tâm (p.1) : Chăm rắn còn hơn chăm em bé !!!

Color Man đến thăm Trại rắn Đồng Tâm - Tiền Giang

Youtube ColorMan


Tin liên quan