Trại rắn Đồng Tâm

Trung Tâm nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến dược liệu - Cục Hậu cần - Quân khu 9 / Trại rắn Đồng Tâm được thành lập ngày 27/10/1977

TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM 2

TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM 2

Một số hình ảnh Trại rắn Đồng Tâm 2

Trại rắn Đồng Tâm 2 - TP Phú Quốc, Kiên Giang


Tin liên quan