Trại rắn Đồng Tâm

Trung Tâm nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến dược liệu - Cục Hậu cần - Quân khu 9 / Trại rắn Đồng Tâm được thành lập ngày 27/10/1977

NGÀY 01/12/2021 TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG THAM QUAN - DU LỊCH

NGÀY 01/12/2021 TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG THAM QUAN - DU LỊCH

Từ ngày 01/12/2021 mở cửa đón khách du lịch đến tham quan tại điểm du lịch tại Ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Trung Tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu Cục Hậu Cần Quân Khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) - Tiền Giang xin thông báo đến Các Doanh nghiệp Lữ hành, Các điểm kinh doanh Du lịch trên toàn quốc.

Với tiêu chí “THÍCH ỨNG – AN TOÀN – THÂN THIỆN” từ ngày 01/12/2021 mở cửa đón khách du lịch đến tham quan tại điểm du lịch tại ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

 

Trung Tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu Cục Hậu Cần/ Quân Khu 9 (Trại rắn đồng tâm) rất mong hợp tác, phát triển du lịch cùng các quý Doanh nghiệp Lữ hành, các điểm kinh doanh Du lịch trên toàn quốc.


Tin liên quan